แนวโน้มอสังหาฯ ปี 2567

ในปี 2567 แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์จะค่อยๆ ฟื้นตัว แต่อาจจะไม่ได้ฟื้นเร็วกลับมาเหมือนก่อนโควิด เนื่องจากว่าทุกประเทศบอบช้ำ จากโควิดและเกิดวิกฤติทางการเงิน อีกทั้งเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่ฟื้นตัว ดังนั้นเศรษฐกิจทั่วโลกอาจต้องรอความพร้อมจากการฟื้นตัวที่ชัดเจน

ขณะที่เศรษฐกิจในประเทศไทยฟื้นตัวจากการท่องเที่ยวเพียงอย่างดียว ส่งออกยังไม่เติบโตหรือฟื้นตัวชัด เพราะต่างประเทศไม่ฟื้น กำลังทรัพย์มีค่อนข้างจำกัด ดังนั้นบริษัทมองภาพโดยรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะเติบโตค่อยเป็นค่อยไป อีกหนึ่งตัวแปรปีหน้าที่จะชี้วัดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะฟื้นมากน้อยแค่ไหน คือนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ เชื่อว่ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์จะเป็นภาคธุรกิจลำดับต้นๆ ที่รัฐจะดำเนินการกระตุ้น เพราะว่าอสังหาริมทรัพย์เป็นห่วงโซ่อุปทานใหญ่หากกระตุ้นอสังหา ภาคธุรกิจอื่นๆ เช่น ปูน กระเบื้อง สุขภัณฑ์ ประตู หน้าต่าง ภาคก่อสร้าง ภาคบริการ ธุรกิจโฆษณาจะฟื้นตัวตามอสังหาริมทรัพย์

ปัจจัย “กดดัน” มาจาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ภาวะหนี้ครัวเรือน ค่าใช้จ่ายที่สูง, อัตราดอกเบี้ยที่แม้ว่าปัจจุบันไม่สูงมากเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิด แต่ถ้าเทียบในช่วงโควิดก็อยู่ในระดับที่สูงขึ้นเป็น “อุปสรรค”สำคัญต่อการเข้าถึงสินเชื่อ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีกำลังซื้อระดับปานกลาง -ล่าง ซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลัก

ขณะเดียวกัน “ต้นทุน” ก็กดดันผู้ประกอบการ ซึ่งมาจากวัสดุก่อสร้าง ราคาที่ดิน รวมถึงค่าแรง ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามนโยบายรัฐบาลใหม่ ส่งผลให้ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยในปีหน้าอยู่ในช่วงขาขึ้น! เพราะยังมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามต้นทุนก่อสร้าง โดยเฉพาะราคาที่ดินที่ขยับขึ้นตามการประเมินราคาที่ดินและผังเมืองใหม่ ส่งผลให้ผู้ประกอบการหันมาเปิดโครงการระดับกลางบนมากขึ้นตามการฟื้นตัวของกำลังซื้อ

หากสนใจรับบริการตัวแทนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ครบทุกขั้นตอน บียอนด์ พร้อมให้บริการจากทีมงานคุณภาพ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

CONTACT US

063 824 5994

063 745 6994

info@thebeyondestates.com