BE ACTIVITY – Agent Party

BE ACTIVITY - Agent Party

𝗕𝗲 𝗔𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝘆 ✨ ของ 𝗧𝗵𝗲 𝗕𝗲𝘆𝗼𝗻𝗱 𝗘𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲𝘀 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ทางเรามีโอกาสได้รับเชิญเข้าร่วมงาน 𝗔𝗴𝗲𝗻𝘁 𝗣𝗮𝗿𝘁𝘆 ที่ทาง Habitat Group จัดขึ้น ที่โครงการ Bayphere Pattaya 1 โดยทาง 𝗧𝗵𝗲 𝗕𝗲𝘆𝗼𝗻𝗱 𝗘𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲𝘀 ถือว่าเป็นน้องใหม่ ที่ได้รับรางวัล Best Partner รางวัลนี้ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญของพวกเรา พวกเราจะพัฒนา และก้าวไปสู่ความเป็น Beyond

ทาง 𝗧𝗵𝗲 𝗕𝗲𝘆𝗼𝗻𝗱 𝗘𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲𝘀 ต้องขอบคุณ ที่เชื่อมั่นในการทำงานของเรา