BE ACTIVITY – Training Day : X2 Pattaya Oceanphere

BE ACTIVITY – Training Day : X2 Pattaya Oceanphere

Be Activity ✨ของ The Beyond Estates ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ทางBeyond Team และ IP Advisor มีโอกาสได้รับการ Training โครงการ X2 Pattaya Oceanphere จากทาง Habitat Group โดยทางเราได้รับความรู้ ความเข้าใจ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปใช้ในการคัดสรรเลือกสิ่งที่ดี และเหมาะสมให้กับคุณลูกค้าต่อไป

ถือเป็นโอกาสพิเศษที่ทางเราได้รับ และอยากจะมอบให้กับทุกคน ทาง The Beyond Estates ขอขอบคุณทุกการดูแล