BE ACTIVITY – Visit Day with The Forestias

BE ACTIVITY – Visit Day with The Forestias

Be Activity ✨ของ The Beyond Estates ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ทางเรามีโอกาสได้พาคุณลูกค้า เข้าชมโครงการ The Forestias ที่มาในคอนเซปต์ป่ากลางเมือง ถือเป็นอาณาจักร Mixed – Use (Residence + Community) ที่ยิ่งใหญ่มากในอนาคต โดยเป็นโครงการที่ผสมผสานป่าเข้ากับพื้นที่อยู่อาศัย และคอมมูนิตี้ต่างๆ สามารถรองรับได้ทุกกลุ่ม ทุกวัย

โดยทางคุณลูกค้าของเรา ต้องการที่อยู่อาศัยที่สามารถอยู่ได้ทั้งครอบครัว และสัตว์เลี้ยง ซึ่งทางเราได้พาเข้าชมตึก Petopia ที่เหมาะกับคน
รักสัตว์ โดยพื้นที่เอื้อต่อการใช้ชีวิต สะดวกสบาย

ถือเป็นโอกาสพิเศษที่ทางเราได้ดูแลคุณลูกค้า และได้เข้าชมโครงการระดับเวิร์ลคลาส ทาง The Beyond Estates ขอขอบคุณทุกการดูแล