BE SUCCESS – Sign Contact 11 Apr 2022

BE SUCCESS - Sign Contact 11 Apr 2022

𝗕𝗲 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀 ✨ ความสำเร็จอีกขั้น ของคุณลูกค้าคนสำคัญ ของ 𝗧𝗵𝗲 𝗕𝗲𝘆𝗼𝗻𝗱 𝗘𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲𝘀

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ทางคุณลูกค้าไว้วางใจให้เราดูแลการเซ็นสัญญา ของโครงการ 𝗕𝗮𝘆𝗽𝗵𝗲𝗿𝗲 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿 𝗦𝘂𝗶𝘁𝗲𝘀 โดยมีตัวแทนจาก The Beyond Estates และ Habitat Group ให้การดูแลลูกค้าตลอดการเซ็นสัญญาในครั้งนี้

ทางเราขอขอบคุณ ที่เลือก 𝗧𝗵𝗲 𝗕𝗲𝘆𝗼𝗻𝗱 𝗘𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲𝘀 มาดูแลในช่วงเวลาแห่งความสำเร็จ