Promotion Lucky Surprise 2023

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่น

เงื่อนไขโปรโมชันนี้เฉพาะลูกค้า Walk-in มาที่จุดให้บริการของเดอะ บียอนด์ เอสเตท ประจำโครงการดังนี้เท่านั้น:

 • The Base Rama 9 – Ramkhamhaeng

 • Ideo Mobi Sathorn

 • The Room Sukhumvit 69

ระยะเวลาโปรโมชัน: วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566

 

สำหรับเจ้าของห้องฝากขาย ฝากเช่า

ต่อที่ 1 รับทันที คูปอง Startbucks 200 บาท เมื่อลงทะเบียนฝากซื้อ ฝากขาย เช่า

ต่อที่ 2 รับ 1 สิทธิ์ Lucky draw* ต่อ 1 ห้อง เมื่อเจ้าของห้องฝากกุญแจ (Exclusive) 

 

สำหรับลูกค้าซื้อ เช่า

ต่อที่ 1 รับทันที คูปอง Starbucks 100 บาท  เมื่อลงทะเบียนเข้าชมโครงการ

ต่อที่ 2 รับ 1 สิทธิ์ Lucky draw* ต่อ 1 ห้อง เมื่อลูกค้าเข้าชมโครงการ และวางจอง

ต่อที่ 3 รับของสมนาคุณเมื่อปิดการขาย และ/หรือ เช่า

 

* ของรางวัล Lucky draw แต่ละโครงการดังนี้

The Base Rama 9 – Ramkhamhaeng มูลค่ารวม 7,000 บาท

 • เครื่องฟอกอากาศ Xiaomi มูลค่า 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

 • หม้อสุกี้บาร์บีคิว มูลค่า 500 บาท จำนวน 2 รางวัล

 • ส่วนลด Major Cineplex มูลค่ารวม 250 บาท จำนวน 12 รางวัล

 

Ideo Mobi Sathorn มูลค่ารวม 10,000 บาท

 • เครื่องฟอกอากาศ Xiaomi มูลค่า 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

 • พัดลมตั้งพื้นมีรีโมท มูลค่า 1,000  บาท จำนวน 2 รางวัล

 • ส่วนลด Major Cineplex มูลค่ารวม 250 บาท จำนวน 20 รางวัล

 

The Room Sukhumvit 69 มูลค่ารวม 15,000 บาท

 • TV 43 นิ้ว Google TV มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • กระเป๋าเดินทาง มูลค่า 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

 • คูปองแทนเงินสด Tops Supermarket  มูลค่ารวม 500 บาท จำนวน 5 รางวัล

ของสมนาคุณสำหรับลูกค้าซื้อ เช่า

สำหรับห้องเช่า

ค่าเช่าเดือนละไม่เกิน 15,000 บาท – เครื่องทำกาแฟ มูลค่า 1,000 บาท

ค่าเช่าเดือนละตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป – ไมโครเวฟ มูลค่า 2,000 บาท

สำหรับห้องขาย

มูลค่าซื้อขายไม่เกิน 2 ล้านบาท – นาฬิกา Garmin มูลค่า 6,200 บาท

มูลค่าซื้อขายไม่เกิน 6 ล้านบาท – ทองคำแท่ง มูลค่า 15,000 บาท

มูลค่าซื้อขายตั้งแต่ 8 ล้านบาท ขึ้นไป – ทองคำแท่ง มูลค่า 30,000 บาท

เงื่อนไข :

1.คูปองและของสมนาคุณ ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือเปลี่ยนแปลงได้ 

2.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องแสดงหลักฐาน เอกสารสำคัญและเงื่อนไขเพิ่มเติม ที่ในวันรับของรางวัล โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคล

3.โปรโมชันนี้เฉพาะเจ้าของห้อง และ/หรือ ลูกค้าที่ใช้บริการของบริษัทฯ เท่านั้น 

4.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอนุญาตให้ทีมงานฯ บันทึกภาพการเข้าร่วมกิจกรรมทุกขั้นตอน พร้อมทั้งอนุญาตให้ทางบริษัท เดอะ บียอนด์ เอสเตท นำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของลูกค้าผู้ได้รับรางวัลรวมถึงภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัล ออกเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ในสื่อทุกชนิด โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดๆ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

5. บริษัทฯ จะมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลหลังจากจับคูปอง ภายใน 30 วัน  

สถานที่รับรางวัล ทำการนัดหมายรับที่จุดให้บริการของเดอะ บียอนด์ เอสเตท ประจำแต่ละโครงการ

โดยจะทำการนัดหมายล่วงหน้า (เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หมายเหตุ สถานที่ วัน เวลามอบรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

6. หากผู้ได้รับรางวัล ไม่ติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์หรือรับมอบรางวัลภายในเวลาที่กำหนด 31 ธันวาคม 2566 จะถือว่าสละสิทธิ์ 

7. ผู้ได้รับรางวัลต้องมาติดต่อขอรับของรางวัลโดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง มาเพื่อยืนยันตน

      a. กรณีเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วย

      b. กรณีมอบอำนาจ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัล และนำสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

8.พนักงานและครอบครัว ภายในเครือบริษัทฯ เดอะ บียอนด์ เอสเตท จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการทุกกรณี

9.สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องทำการชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตามคำสั่งของกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 1/2528

10.กรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด และ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

11.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกติกาและเงื่อนไขกิจกรรมได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

CONTACT US

063 824 5994

063 745 6994

info@thebeyondestates.com