BE ACTIVITY – The Beyond Estates x Smart SME EXPO @Central BangNa

BE ACTIVITY – The Beyond Estates x Smart SME EXPO @Central BangNa

Be Activity ✨ของ The Beyond Estates ในวันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา Beyond Team ได้ไปร่วมงาน Smart SME Expo ที่เซ็นทรัล บางนา โดยทีม Assistant มืออาชีพคอยให้คำแนะนำกับผู้ที่สนใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน