BE ACTIVITY – Training Day : Rama Mira North Pattaya

BE ACTIVITY – Training Day : Rama Mira North Pattaya

Be Activity ✨ของ The Beyond Estates ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางทีมเรามีโอกาสได้รับการ Training โครงการ Rama Mira North Pattaya จากทาง Habitat Group โดยทางเราได้รับความรู้ ความเข้าใจ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปใช้ในการคัดสรรเลือกสิ่งที่ดี และเหมาะสมให้กับคุณลูกค้าต่อไป

ถือเป็นโอกาสพิเศษที่ทางเราได้รับ และอยากจะมอบให้กับทุกคน ทาง The Beyond Estates ขอขอบคุณทุกการดูแล