BE SUCCESS – Sign Contact 31 Mar 2022

BE SUCCESS - Sign Contact 31 March 2022

𝗕𝗲 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀 ✨ ความสำเร็จอีกขั้น ของคุณลูกค้าคนสำคัญ ของ 𝗧𝗵𝗲 𝗕𝗲𝘆𝗼𝗻𝗱 𝗘𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲𝘀

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ทางคุณลูกค้าไว้วางใจให้เราดูแลการเซ็นสัญญา ของ โครงการ Wyndham Atlas Wongamat Pattaya ที่บริษัท Habitat group จำกัด โดยมีตัวแทนจาก The Beyond Estates และ Habitat Group ให้การดูแลลูกค้าตลอดการเซ็นสัญญาในครั้งนี้

ทางเราขอขอบคุณที่เลือก 𝗧𝗵𝗲 𝗕𝗲𝘆𝗼𝗻𝗱 𝗘𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲𝘀 มาดูแลในช่วงเวลาแห่งความสำเร็จ