Property Broker Service

มอบบริการที่มากกว่าการเป็นตัวแทนขาย และปล่อยเช่าให้กับเจ้าของ
จัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำแนะนำด้านอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจแก่ผู้ซื้อและผู้เช่า
ตลอดจนดูแลให้คำปรึกษาและบริการด้านธุรกรรมแบบครบวงจร

com 9

ลูกค้ามากกว่า 1,000 ราย มั่นใจใช้บริการ

อสังหาริมทรัพย์ที่เราดูแล
มากกว่า 5,000 ยูนิต

จาก 200 โครงการ

มูลค่าปิดการขาย
กว่า 50 ล้านบาท

เก็บข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มลูกค้าเพื่อต่อยอดทางการตลาด

สร้างคอนเทนท์ทางการตลาดเพื่อโปรโมทตามช่องทางต่างๆ

วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มลูกค้าเพื่อต่อยอดทางการตลาด

ให้คำปรึกษาอย่างเชี่ยวชาญโดยทีมงานมืออาชีพ

พร้อมบริการหลังการขายแบบครบวงจร

CONTACT US

063 824 5994

063 745 6994

info@thebeyondestates.com