อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

คือ อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการลงทุนโดยเฉพาะ โดยแตกต่างจากอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย
โครงการจะได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างประโยชน์รายได้จากสิ่งปลูกสร้าง และมีการบริหารจัดการโดยผู้บริหารมืออาชีพ

RAMADA

ราคาเริ่มต้นที่

4,500,000 บาท

6%

100%

14

การันตี
ผลตอบแทน
3 ปี

ได้รับผลตอบแทนต่อเนื่องถึง
30 ปี

เข้าพักฟรี
14 คืน/ปี

WALDEN SUKHUMVIT 39

ราคาเริ่มต้นที่

500,000* บาท

7%

103%

14

การันตี
ผลตอบแทน
5 ปี

การันตีซื้อคืน

เข้าพักฟรี
14 คืน/ปี

BAYPHERE PREMIER SUITE

ราคาเริ่มต้นที่

4,400,000 บาท

7%

100%

การันตี
ผลตอบแทน
2 ปี

การันตีซื้อคืน

ของ
สมนาคุณ

WYNDHAM ATLAS

ราคาเริ่มต้นที่

4,000,000 บาท

7%

100%

14

การันตี
ผลตอบแทน
5 ปี

การันตีซื้อคืน

เข้าพักฟรี
14 คืน/ปี

มอบผลตอบแทนที่คุ้มค่าแล้วมากถึง 4 โครงการ

มูลค่าโครงการรวมกว่า 4,000 ล้านบาท

ติดต่อเรา

063 824 5994

063 745 6994

info@thebeyondestates.com