เกี่ยวกับเรา

THE BEYOND ESTATES

THE BEYOND PROPERTY SERVICE

เกี่ยวกับเรา

เราคือผู้ให้คำปรึกษาแนะนำการลงทุนในอสังหาริมรัพย์ทั้งแบบเพื่ออยู่อาศัย และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ด้วยระบบการให้บริการดูแลนัก ลงทุนแบบครบวงจรทั้งในประเทศไทยและกัมพูชา

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุด ให้กับนักลงทุน ด้วยการดูแลอำนวยความสะดวกทุกขั้นตอนการซื้อขาย ตลอดจนบริการหลังการขาย รวมไปถึงการให้คำปรึกษาผู้พัฒนาโครงการเพื่อปรับปรุงเงื่อนไข หรือแนวทางบริหารโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้พัฒนาโครงการและนักลงทุน

เรามีความตั้งใจที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้านักลงทุน ด้วยการคัดสรรโครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่มีคุณภาพ และมีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้นักลงทุน ได้รับสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด

ทำไมต้องเรา

การบริการ

เราคือผู้ให้คำปรึกษาแนะนำการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของคุณด้วยระบบการ ให้บริการที่ครบวงจรตลอดทุกขั้นตอนการซื้อขาย

ความเชี่ยวชาญ

เรามุ่งเน้นกลยุทธ์การลงทุนที่มั่นคงและปลอดภัยเพื่อให้นักลงทุนได้รับประโยชน์ จากการลงทุนอย่างสูงสุดด้วยวิธีการ ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของโครงการ ประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทน ฯลฯ

ความเป็นมืออาชีพ

เราคัดเลือกโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยโดยเน้นทำเลคุณภาพ ตอบโจทย์กับนักลงทุนและมีโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคต